Konsulentfirmaet Christian Jensen | GAIS

Christian Jensen og GAIS sætter arbejdslyst på formel

Mål arbejdslysten hos dig selv eller dit team, og få personlig inspiration, guides og værktøjer – helt gratis.

GAIS er udviklet af og leveres i samarbejde med:

Christian Jensen og GAIS sætter tal på god arbejdslyst

Konsulentfirmaet Christian Jensen blev oprettet i 1998 og arbejder ud fra en relations- og ressourcebaseret tilgang til ledelse, psykologi og pædagogik. Dette med baggrund i pædagogik, kognition & neuropsykologi, samt den positive psykologi, der er videnskaben omhandlende menneskelig trivsel.

Vi tilbyder privatpersoner, erhvervsvirksomheder samt offentlige institu- tioner viden inden for ovenstående videnskabelige felter og underviser i psykisk resiliens – bl.a. med konceptet IRONMIND samt relationstræning og teamudvikling via foredrag, kurser, uddannelser, procesforløb, samt organisations- og ledelsesudvikling.

Vi benytter GAIS som et værktøj til at lave et ’trivsels- budget’ – akkurat som man laver et driftsbudget. GAIS er det værktøj, man kan benytte som opfølgning i forhold til dette trivselsbudget. Dette betyder en målrettet og seriøs strategi omkring arbejdslysten. Jeg fungerer dermed som ekstern HR- afdeling. GAIS er glimrende i forhold til at tilbyde virksomheder og organisationer en abonnementsordning, hvor vi afdækker status i forhold til arbejdslysten med en GAIS måling – og derefter udarbejder en handlingsplan baseret på den pågældende måling.

 

Sådan virker GAIS

1. Tag målingen

Gennemfør først GAIS-målingen med en række spørgsmål, der er baseret på God Arbejdslyst Indeks.

2. Se resultatet

Din arbejdslyst bliver vist, så du overskueligt kan se, hvor du kan sætte ind.

3. Få anbefalinger

Baseret på dine besvarelser får du hjælp og inspiration til at arbejde videre med din arbejdslyst.

“GAIS er federe, nemmere og mere brugervenligt
at gå til,
end alternativerne på markedet.”

Daniel Baun, HR Ansvarlig, Trendhim

“Vi har nu taget to GAIS-målinger
og har forbedret vores resultat med 20%”

Allan Kent Jørgensen, CEO og partner, Metier

Mål arbejdslysten med GAIS

Arbejdslyst er faktisk helt konkret og er noget, du kan forbedre. Med en GAIS-måling får du kortlagt din arbejdslyst og får inspiration og helt konkrete råd til, hvordan du forbedrer din trivsel.

GAIS kan bruges af
virksomheder, teams og individer

GAIS er en komplet trivselsplatform, der hjælper virksomheder og medarbejdere til at forstå og forbedre arbejdslysten. GAIS skaber rammerne for et vedvarende trivselsarbejde, der understøtter forandring over tid.

Bedre arbejdslyst
giver bedre resultater

Der er god fornuft i at arbejde aktivt og målrettet med at forbedre arbejdslysten. Al forskning viser, at trivsel har en markant positiv effekt på engagement, motivation og kreativitet. Og det smitter af på både kunder, brugere og evnen til at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere.

GAIS gør det nemt at forbedre arbejdslysten – kom i gang allerede i dag!

Prøv GAIS med Christian Jensen som samabejdspartner