GG Consulting | GAIS

GG Consulting og GAIS sætter arbejdslyst på formel

Mål arbejdslysten hos dig selv eller dit team, og få personlig inspiration, guides og værktøjer – helt gratis.

GAIS er udviklet af og leveres i samarbejde med:

GG Consulting og GAIS sætter tal på god arbejdslyst

GG Consulting er en rådgivningsvirksomhed der – gennem mange års praktisk erfaring og faglige kompetencer – hjælper virksomheder med at skabe bedre trivsel og resultater i en foranderlig verden. Målet er at skabe værdi og fremdrift for kunden. GG Consulting tilbyder services inden for Markedsføring, Kommunikation, Lederudvikling, Trivsel & Motivation, Stressrådgivning, Coaching & Sparring.

GG Consulting blev etableret af Gitte, som har flere års erfaring som leder, en kommerciel samt en psykologisk baggrund. Endelig er hun uddannet NLP Master og ICC certificeret coach. Gitte har mange års erfaring med at udvik-le medarbejdere, ledere, teams og organisationer og lægger stor vægt på, at hendes arbejde, væremåde og samspil med omverdenen er præget af tillid og ordentlighed.

Hos GG Consulting vil GAIS typisk anvendes som en del af en større udviklingsopgave. Den kan enten ligge i starten af et forløb, hvor vi ’tager temperaturen’ på en organisation eller ledergruppe, og efterfølgende arbejder ud fra relevante tiltag – eller senere i forløbet. GAIS vil for GG Consulting være et relevant og brugbart værktøj til værktøjskassen.

Sådan virker GAIS

1. Tag målingen

Gennemfør først GAIS-målingen med en række spørgsmål, der er baseret på God Arbejdslyst Indeks.

2. Se resultatet

Din arbejdslyst bliver vist, så du overskueligt kan se, hvor du kan sætte ind.

3. Få anbefalinger

Baseret på dine besvarelser får du hjælp og inspiration til at arbejde videre med din arbejdslyst.

“GAIS er federe, nemmere og mere brugervenligt
at gå til,
end alternativerne på markedet.”

Daniel Baun, HR Ansvarlig, Trendhim

“Vi har nu taget to GAIS-målinger
og har forbedret vores resultat med 20%”

Allan Kent Jørgensen, CEO og partner, Metier

Mål arbejdslysten med GAIS

Arbejdslyst er faktisk helt konkret og er noget, du kan forbedre. Med en GAIS-måling får du kortlagt din arbejdslyst og får inspiration og helt konkrete råd til, hvordan du forbedrer din trivsel.

GAIS kan bruges af
virksomheder, teams og individer

GAIS er en komplet trivselsplatform, der hjælper virksomheder og medarbejdere til at forstå og forbedre arbejdslysten. GAIS skaber rammerne for et vedvarende trivselsarbejde, der understøtter forandring over tid.

Bedre arbejdslyst
giver bedre resultater

Der er god fornuft i at arbejde aktivt og målrettet med at forbedre arbejdslysten. Al forskning viser, at trivsel har en markant positiv effekt på engagement, motivation og kreativitet. Og det smitter af på både kunder, brugere og evnen til at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere.

GAIS gør det nemt at forbedre arbejdslysten – kom i gang allerede i dag!

Prøv GAIS med GG Consulting som samabejdspartner