Skal nærmeste ledere deltage i målingen? Og hvad med den øverste ledelse? Hvad gør man, hvis medarbejdere er knyttet til flere afdelinger eller primært knyttet til langvarige projekter hos kunder?

Der kan være mange konkrete spørgsmål, der kommer op, når I skal oprette en organisering i GAIS via datafilen.