Metier forbedrede kollegaskabet med GAIS | Cases | GAIS

CASE:

GAIS hjalp Metier med
at bringe medarbejderne
tættere sammen

Metier brugte GAIS til at sætte fokus på virksomhedens styrker og svagheder – og efterfølgende implementerede Metier en række initiativer, der løftede målingen med 20%.

Metier Gais Case