Bruhn Coaching & Proces | Gais

Bruhn Coaching & Proces og GAIS
sætter
arbejdslyst
på formel

Mål arbejdslysten hos dig selv eller dit team, og få personlig inspiration, guides og værktøjer – helt gratis.

GAIS er udviklet af og leveres i samarbejde med:

Bruhn Coaching & Proces og GAIS sætter tal på god arbejdslyst

Bruhn Coaching & Proces skaber forandring sammen med små og store teams i virksomheder i Danmark.
Vi er kendt for igennem en konkret udfordring, at træne teams i at skabe bevidste forandringer og tilegne sig varige kompetencer. Vi arbejder ud fra forståelsen af, at når vi bliver konkrete, kan vi lære noget universelt.
Bruhn Coaching & Proces tilbyder kortvarige dropdowns som skaber fokus og energi, ligesom vi i længerevarende forløb opnår kulturforandring.

Bruhn Coaching & Proces benytter GAIS både som enkeltstående og tilbagevendende test af teams. Et øjebliksbillede af teamets arbejdslyst, som vi tager afsæt fra. Der tilbydes abonnementsordninger med halv/helårlig frekvens, med efterfølgende forløb. Desuden benyttes GAIS til individuelle forløb.

 

Sådan virker GAIS

1. Tag målingen

Gennemfør først GAIS-målingen med en række spørgsmål, der er baseret på God Arbejdslyst Indeks.

2. Se resultatet

Din arbejdslyst bliver vist, så du overskueligt kan se, hvor du kan sætte ind.

3. Få anbefalinger

Baseret på dine besvarelser får du hjælp og inspiration til at arbejde videre med din arbejdslyst.

“GAIS er federe, nemmere og mere brugervenligt
at gå til,
end alternativerne på markedet.”

Daniel Baun, HR Ansvarlig, Trendhim

“Vi har nu taget to GAIS-målinger
og har forbedret vores resultat med 20%”

Allan Kent Jørgensen, CEO og partner, Metier

Mål arbejdslysten med GAIS

Arbejdslyst er faktisk helt konkret og er noget, du kan forbedre. Med en GAIS-måling får du kortlagt din arbejdslyst og får inspiration og helt konkrete råd til, hvordan du forbedrer din trivsel.

GAIS kan bruges af
virksomheder, teams og individer

GAIS er en komplet trivselsplatform, der hjælper virksomheder og medarbejdere til at forstå og forbedre arbejdslysten. GAIS skaber rammerne for et vedvarende trivselsarbejde, der understøtter forandring over tid.

Bedre arbejdslyst
giver bedre resultater

Der er god fornuft i at arbejde aktivt og målrettet med at forbedre arbejdslysten. Al forskning viser, at trivsel har en markant positiv effekt på engagement, motivation og kreativitet. Og det smitter af på både kunder, brugere og evnen til at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere.

GAIS gør det nemt at forbedre arbejdslysten – kom i gang allerede i dag!

Prøv GAIS med Bruhn Coaching som samabejdspartner