KOMMUNIKATIONfaBRIKKEN | Gais

KOMMUNIKATIONS
faBRIKKEN og GAIS sætter arbejdslyst på formel

Mål arbejdslysten hos dig selv eller dit team, og få personlig inspiration, guides og værktøjer – helt gratis.

GAIS er udviklet af og leveres i samarbejde med:

KOMMUNIKATIONS faBRIKKEN og GAIS sætter tal på god arbejdslyst

Hos Kommunikations faBRIKKEN arbejder vi med at udvikle mennesker og organisationer. Forskelligheden i mennesker har den store interesse, og ikke mindst hvordan den enkelte type bedst motiveres til at opnå resultater i hverdagen – dette gøres ved at optimere den daglige trivsel.

I værktøjskassen er mange forskellige værktøjer – fx coaching, JTI persontype analyser, teambuilding mm.  Disse bruges og skræddersyes til den enkelte virksomhed, så vi får igangsat den optimale proces.

GAIS er et rigtig godt værktøj til at få indblik i virksomhedens aktuelle temperatur. Ud fra målingen giver vi en tilbagemelding enten til hele virksomheden eller afdelingsvis – ud fra hvad der giver mest mening for den enkelte virksomhed. Herfra tilrettelægges den aktuelle indsats for, hvordan vi sammen får trivslen optimeret. 

Sådan virker GAIS

1. Tag målingen

Gennemfør først GAIS-målingen med en række spørgsmål, der er baseret på God Arbejdslyst Indeks.

2. Se resultatet

Din arbejdslyst bliver vist, så du overskueligt kan se, hvor du kan sætte ind.

3. Få anbefalinger

Baseret på dine besvarelser får du hjælp og inspiration til at arbejde videre med din arbejdslyst.

“GAIS er federe, nemmere og mere brugervenligt
at gå til,
end alternativerne på markedet.”

Daniel Baun, HR Ansvarlig, Trendhim

“Vi har nu taget to GAIS-målinger
og har forbedret vores resultat med 20%”

Allan Kent Jørgensen, CEO og partner, Metier

Mål arbejdslysten med GAIS

Arbejdslyst er faktisk helt konkret og er noget, du kan forbedre. Med en GAIS-måling får du kortlagt din arbejdslyst og får inspiration og helt konkrete råd til, hvordan du forbedrer din trivsel.

GAIS kan bruges af
virksomheder, teams og individer

GAIS er en komplet trivselsplatform, der hjælper virksomheder og medarbejdere til at forstå og forbedre arbejdslysten. GAIS skaber rammerne for et vedvarende trivselsarbejde, der understøtter forandring over tid.

Bedre arbejdslyst
giver bedre resultater

Der er god fornuft i at arbejde aktivt og målrettet med at forbedre arbejdslysten. Al forskning viser, at trivsel har en markant positiv effekt på engagement, motivation og kreativitet. Og det smitter af på både kunder, brugere og evnen til at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere.

GAIS gør det nemt at forbedre arbejdslysten – kom i gang allerede i dag!

Prøv GAIS med KOMMUNIKATIONSfaBRIKKEN som samabejdspartner