Konsulenthuset Berg's | GAIS

Berg’s og GAIS
sætter
arbejdslyst på formel

Mål arbejdslysten hos dig selv eller dit team,
og få personlig inspiration, guides og værktøjer.

 

Konsulenthuset Berg’s og GAIS
sætter ord på trivslen

 

Lise-Lotte Berg fra Konsulenthuset Berg’s sætter lup på medarbejdertrivsel og gør snakken om trivsel ufarlig og naturlig.
Under overskriften ”Ledelse med mod og mening” hjælper hun ledelsen med at forstå GAIS-rapporten, når de i fælleskab kigger bagved tallene fra GAIS-virksomhedsmålingen.

I forbindelse med ledersparring holder hun fokus på at udvikle lederens mod til at lede – og lederens evne til at være tydelig omkring arbejdsopgavernes formål.
Hun træner leder og medarbejdere i at opbygge en kultur, hvor den indbyrdes tillid er så stærk, at alle tør tale åbent om tingene. På den måde bliver mistrivsel spottet og uenigheder drøftet, før det bliver til stress og konflikt.

Hos Konsulenthuset Berg’s faciliterer jeg udviklingsprocesser i forhold til det gode lederskab og det gode kollegaskab. Jeg lægger vægt på at udvikle velfungerende teams, der lykkes i samarbejdet, fordi de holder hinanden ansvarlige, forpligter sig til opgaven og ikke mindst fordi den psykologisk tryghed er stærkt funderet.

Lise-Lotte har succes med at undre sig højt, sætte lyd på det usagte og konfrontere kunstig harmoni på en ordentlig og udviklende måde

Sådan virker GAIS

1. Tag målingen

Gennemfør først GAIS-målingen med en række spørgsmål, der er baseret på God Arbejdslyst Indeks.

2. Se resultatet

Din arbejdslyst bliver vist, så du overskueligt kan se, hvor du kan sætte ind.

3. Få anbefalinger

Baseret på dine besvarelser får du hjælp og inspiration til at arbejde videre med din arbejdslyst.

“GAIS er federe, nemmere og mere brugervenligt
at gå til,
end alternativerne på markedet.”

Daniel Baun, HR Ansvarlig, Trendhim

“Vi har nu taget to GAIS-målinger
og har forbedret vores resultat med 20%”

Allan Kent Jørgensen, CEO og partner, Metier

Mål arbejdslysten med GAIS

Arbejdslyst er faktisk helt konkret og er noget, du kan forbedre. Med en GAIS-måling får du kortlagt din arbejdslyst og får inspiration og helt konkrete råd til, hvordan du forbedrer din trivsel.

GAIS kan bruges af
virksomheder, teams og individer

GAIS er en komplet trivselsplatform, der hjælper virksomheder og medarbejdere til at forstå og forbedre arbejdslysten. GAIS skaber rammerne for et vedvarende trivselsarbejde, der understøtter forandring over tid.

Bedre arbejdslyst
giver bedre resultater

Der er god fornuft i at arbejde aktivt og målrettet med at forbedre arbejdslysten. Al forskning viser, at trivsel har en markant positiv effekt på engagement, motivation og kreativitet. Og det smitter af på både kunder, brugere og evnen til at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere.

GAIS gør det nemt at forbedre arbejdslysten – kom i gang allerede i dag!

Prøv GAIS med Berg's som samabejdspartner