Bag om de syv faktorer

De syv faktorer, GAIS måler på, er ikke grebet ud af den blå luft. På baggrund af grundig desk research af danske og internationale studier identificerede Videncenter for God Arbejdslyst og Institut for Lykkeforskning faktorerne i forbindelse med udvikling af God Arbejdslyst Indeks.
God arbejdslyst

I samarbejde med Kantar Gallup blev faktorernes vigtighed for arbejdslysten for første gang i 2015 testet på 2500 repræsentativt udvalgte danskere. Komplicerede beregninger af data viste, at de syv faktorer tilsammen forklarer 71 procent af danskernes arbejdslyst – på  tværs af brancher, køn, alder, uddannelsesniveau, geografi mm. De gentagne målinger i God Arbejdslyst Indeks har vist den samme høje forklaringsgrad.

Selvom de syv faktorer ikke forklarer hele arbejdslysten, forklarer de rigtig meget, og de er derfor et rigtig godt sted at starte, hvis man ønsker at øge trivslen på arbejdspladsen. Arbejdslysten og de syv faktorer afdækkes ved at stille en række spørgsmål, der kommer rundt om hvert enkelt element. En faktors score er et udtryk for, hvor tilfreds respondenten er med faktoren samlet set. Faktorens score er et gennemsnit af scoren på de enkelte spørgsmål, der udgør faktoren.

Metoden bag GAIS

Beregningsmodellen bag God Arbejdslyst Indeks er af typen Structural Equation Modelling, der rent metodisk er en blanding af regressionsanalyse og faktoranalyse. Kantar Gallup bruger modellen til at beregne sammenhænge mellem en afhængig variabel (arbejdslysten) og en række uafhængige variabler (de syv faktorer). Man beregner altså, hvor stor en effekt hver af de syv faktorer har på arbejdslysten.  Effektberegninger er gennemsnitstal beregnet på grupper af mindst 150 respondenter. GAIS bruger algoritmer bygget på effektberegninger i God Arbejdslyst Indeks.

Undersøgelsesmodellen, hvor syv faktorers betydning for arbejdslysten undersøges via en hel række spørgsmål, bliver hele tiden udviklet og forfinet. Modellens kvalitet kontrolleres løbende af Kantar Gallup ved eksplorative og konfirmative undersøgelser af data fra God Arbejdslyst Indeks.

Andre indlæg

Forventninger presser balancen hos medarbejdere

Forventninger presser balancen

Hvad har særlig betydning for, at vi oplever et arbejdsliv i balance? Fleksiblitet mellem arbejdsliv og privat, eget og andres forventninger er blandt de ting, der i høj grad spiller ind.

Rapport omkring arbejdslyst gør samfundet bedre og rigere

Arbejdslyst gør samfundet bedre og rigere

God arbejdslyst er godt samfundssind! Ny rapport viser, at løfter vi arbejdslysten i Danmark med 1 point, er gevinsten for samfundsøkonomien 47,6 mia. kr. om året.